Posted on Leave a comment

Hur man utvecklar spel – spelutveckling 

Spelutveckling kallas den process då man utvecklar ett spel. Med spelutveckling brukar man syfta på utveckling av dator-, TV- eller mobilspel. 

Processen 

När ett spel ska utvecklas behöver man först en idé. Denna idé ska sedan omvandlas till verklighet. De två främsta delarna i denna utveckling är design/grafik och programmering. Vanligtvis utvecklas spel av mindre eller större företag. Då har man ett arbetslag av personer som är specialiserade på olika delar av processen. Någon kommer på idéer, någon sköter designen och någon programmerar. Det är viktigt att de olika personerna kan arbeta tillsammans, och mycket samarbete är involverat. På mindre företag finns det ibland möjlighet att arbeta med alla delar av projektet, eftersom man inte har lika många anställda. Då gäller det att ha mer övergripande kunskaper och inte nödvändigtvis vara så specialiserad. I slutet av spelutvecklingsprojektet sker testning av spelet. Då kan man ibland hyra in konsulter eller låta konsumenter testa spelet till ett billigt pris. Testningen går ut på att spela själva spelet för att testa alla funktioner, så att de fungerar som de ska och det inte finns några buggar. Den versionen av spelet som testas då brukar kallas för beta. Innan betaversionen finns det en alfaversion. Detta är den tidigaste versionen av spelet, som inte är tillgänglig för någon utanför spelutvecklingsteamet. Efter betatestning går teamet tillbaka och rättar till eventuella fel och buggar, och förbättrar spelet med fokus på de synpunkter som betatestarna har haft. Sedan, när spelet har finslipats, är det dags för lansering. Då skickas spelet iväg till återförsäljare, antingen fysiska eller digitala. Senare kan teamet gå tillbaka och uppdatera spelet, det vill säga ändra det ytterligare. De kan även skapa så kallade expansionspaket, tillägg till spelet som spelarna kan köpa till. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *